Deze website is gesloten en niet meer actief.

Concept

1. Selectie:

De selectie gebeurt tijdens de halve finale van de Nekkawedstrijd. Op dat moment kent een jury van professionele muzikanten en muziekkenners De Kleine Avonden-prijs toe aan zes groepen. Deze prijs houdt een deelname aan ons coachingstraject en de daaropvolgende tournee in. De graad van originaliteit, creativiteit en muzikaliteit van een groep zijn doorslaggevend voor de keuzes van de jury. Hoewel onze groepen via een wedstrijd geselecteerd worden willen wij ons niet als een wedstrijd voor onbekend talent profileren. Kansen bieden aan beginnend talent, dat is waar het voor De Kleine Avonden om draait. Noodgedwongen kunnen wij echter slechts enkele muzikanten een deelname aan ons traject aanbieden.
Het is onnodig tussentijds te solliciteren naar één van de zes plaatsen op De Kleine Avonden 2007. Enkel via de Nekkawedstrijd 2005 geraak je op het DKA-podium. De volgende oproep komt er naar aanleiding van de volgende Nekkawedstrijd in 2007.

2. Coaching

Na de selectie krijgt elke groep een coach toegewezen. Deze coaches zijn professionele muzikanten die onze groepen ieder vanuit hun eigenheid, specifieke ervaring en muzikale kennis begeleiden in de groei naar een stevig artistiek product. Met deze coaches doorlopen de groepen een traject waarin zij werken aan het op punt stellen van een 30 minuten durende act. Van liedopbouw tot podiumprésence, van tekstkwaliteit tot kostuumkeuze, alle aspecten die betrekking hebben op het uitbouwen van een boeiende, en degelijke act komen aan bod.

3. Eindregie

Op elke Kleine Avond presenteren wij ons publiek drie van de zes Kleine Avonden-groepen. Deze komen aan bod in het geheel van de gezellige en intieme sfeer die wij op een Kleine Avond creëren. Om dit te bereiken moet er na de individuele sessies nog hard gewerkt worden. De line-up van drie groepen per avond moet omgevormd worden naar een sfeervol en vloeiend geheel. Tijdens een weekend onder de deskundige begeleiding van eindregisseur Wim De Wulf stomen wij onze groepen klaar voor De Kleine Avonden-tournee: podiumwissels inoefenen, afspraken maken met de presentator, bindteksten repeteren, instrumentenafbraak - en opbouw zonder al te veel ongelukken laten verlopen, lichtregie klaarstomen, geluid haarfijn afstellen,… Hard werken om topkwaliteit te bereiken: De Kleine Avonden, een boeiende tournee waarop kleine liedjes groot worden.